Bác sĩ CKI Trần Thị Lệ Chi

Bác sĩ CKI Trần Thị Lệ Chi
Bác sĩ điều hành Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức
Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp I Gây mê hồi sức, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2021
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp I Nhi, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2018
  • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2014
Kinh nghiệm chuyên môn:
  • 2022 – Nay: Bác sĩ điều hành Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2017 – 2022: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố