Bác sĩ CKI Kiều Quốc Thanh

Bác sĩ CKI Kiều Quốc Thanh
Bác sĩ Điều hành Khoa Nhiễm
Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2017
  • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2014
Kinh nghiệm chuyên môn:
  • 2022 – Nay: Bác sĩ điều hành Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2021 – 2022: Bác sĩ Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 7/2021 – 11/2021: Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2017 – 2021: Bác sĩ Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố