Bác sĩ CKI Đỗ Tấn Phát

Bác sĩ CKI Đỗ Tấn Phát
Trưởng Đơn vị Phẫu thuật trong ngày
Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp 1 Ngoại nhi, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
  • Bác sĩ y đa khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2020 – Nay: Trưởng Đơn vị Phẫu thuật trong ngày, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2016-2020: Bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố