Đoàn thể

Xuân gắn kết, Tết sẻ chia 2019 Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã chính thức khởi động

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ