Văn bản

Văn bản điều hành

STT Ký hiệu Ngày Trích yếu  Loại  Nơi ban hành
1 5893/SYT-NVY 27/6/2017 Ban hành Khuyến cáo tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn người bệnh trong sử dụng trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh   Công văn Sở Y tế
2 1450/KH-BYT 29/12/2017 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở “Xanh-Sạch-Đẹp”, chất lượng bệnh viện hướng đến sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2018    Kế hoạch Bộ Y tế
3 5258/TB-SYT 14/8/2018 Về việc Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe   Thông báo Sở Y tế