Phòng Tổ chức Cán bộ

Tổng kết hoạt động tổ chức cán bộ năm 2018

Công tác tổ chức và công tác cán bộ luôn luôn gắn bó với nhau như hình với bóng. Tổ chức hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là yêu cầu tối cần thiết nhưng muốn bảo đảm yêu cầu đó thì điều kiện tiên quyết là có những cán bộ phẩm chất cao, năng lực tốt. Trong năm 2018, Bệnh viện đã hoàn thành công tác tổ chức cán bộ và đạt được một số kết quả nổi bật sau:

1.Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên:
Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 22/10/2018, căn cứ theo đường phần mềm văn bản bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã nhận được trên 500 văn bản trong đó gần 80 văn bản chỉ đạo của cấp trên có nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.
Bệnh viện thực hiện xây dựng, ban hành các văn bản, quy định, quy chế và triển khai thực hiện các kế hoạch đúng thời hạn, đảm bảo nghiêm túc tính thực thi pháp luật.

2.Công tác tuyển dụng, xét tuyển và sử dụng viên chức của đơn vị:
2.1Công tác tuyển dụng viên chức:
Thực hiện Kế hoạch số 1307/KH-BVNĐTP ngày 13/11/2017 về việc tuyển dụng viên chức năm 2017, tháng 7/2018 bệnh viện đã tổ chức một đợt xét tuyển viên chức (85 ứng viên – đã có Kết quả công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2017) và một đợt xét tuyển viên chức đặc cách (18 ứng viên – đã có kết quả công nhận xét tuyển đặc cách viên chức của Sở Nội vụ).

Bệnh viện thực hiện công tác tuyển dụng viên chức theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện công tác tuyển dụng viên chức công khai minh bạch, quy trình tuyển dụng rõ ràng, nhu cầu tuyển dụng được thông báo trên báo Sài Gòn Giải phóng, trang web bệnh viện và các bảng thông báo bệnh viện.

2.2Tình hình triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐCP về việc tinh giản biên chế:
Do triển khai hoạt động chính thức từ ngày 16/01/2017, nên bệnh viện vẫn đang tiếp tục tuyển dụng người lao động và tuyển dụng viên chức theo Đề án vị trí việc làm để đảm bảo đủ nguồn nhân lực cho hoạt động bệnh viện đồng thời đảm bảo tuyển dụng không vượt chỉ tiêu biên chế đã được giao trong năm 2018.
Bệnh viện chưa thực hiện triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐCP về việc tinh giản biên chế do đang củng cố và hoàn thiện bộ máy nguồn nhân lực và từng bước xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức theo quy định.

2.3Công tác bổ nhiệm viên chức:
Trong năm 2018, bệnh viện đã thực hiện bổ nhiệm các chức danh đảm bảo đủ tiêu chuẩn chức danh theo đúng quy định đối với 03 chức danh trưởng phòng (phòng Tài chính kế toán, phòng Hành chính quản trị, phòng Vật tư trang thiết bị Y tế) và 01 chức danh trưởng khoa (khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn) đồng thời thực hiện báo cáo về Sở Y tế theo đúng quy định.

Bệnh viện đã triển khai việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực quy hoạch về chuyên môn, quản lý bệnh viện và lý luận chính trị để chuẩn bị tiến hành công tác bổ nhiệm vị trí chức danh lãnh đạo quản lý đúng quy định.

2.4Thực hiện công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức:
Bệnh viện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hồ sơ nhân sự bằng phần mềm quản lý nhân sự bệnh viện, các thông tin liên quan đến nhân sự. Hàng năm bên cạnh việc kê khai lý lịch bổ sung theo quy định, bệnh viện mở cổng thông tin phần mềm quản lý nhân sự của bệnh viện cho toàn thể nhân viên kiểm tra, theo dõi thông tin cá nhân để cập nhật bổ sung, điều chỉnh thông tin nhằm phục vụ công tác quản lý hồ sơ nhân sự chính xác.

3.Công tác thi đua khen thưởng:
Bệnh viện đã phát động phong trào thi đua Bệnh viện trong Hội nghị công chức viên chức người lao động năm 2018, đồng thời phổ biến, tuyên tuyền các chủ trương chính sách về thi đua khen thưởng, các hoạt động phong trào thi đua thông qua các buổi hội họp, phần mềm quản lý văn bản, trang web bệnh viện, bảng thông tin, hệ thống phát thanh nội bộ… Trong 9 tháng đầu năm 2018 đã đạt được các thành tích:

3.1. Thành tích thi đua – khen thưởng năm 2018:
Bệnh viện có 919 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2018 và 35 tập thể khoa, phòng đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Bệnh viện đã trình cấp trên xem xét công nhận danh hiệu và khen thưởng các thành tích như sau:
– Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến: 01 Tập thể Bệnh viện.
Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc: 01 Tập thể Bệnh viện và 26 Tập thể Khoa, phòng.
– Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố: 01 Tập thể Bệnh viện và 14 tập thể Khoa, Phòng.
Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành Phố: 01 tập thể lớn vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật tại bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố (Quyết định số 2273/QĐ-UBND 29/5/2018)
Giấy khen của Sở Y tế Thành Phố vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật tại bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh: 10 tập thể, 32 cá nhân. (Quyết định số 1788/QĐ-SYT ngày 25/5/2018).
– Giấy khen Giám đốc Bệnh viện đối với 21 cá nhân và 22 tập thể đã có thành tích tiêu biểu hàng tháng và thành tích đột xuất trong công tác chuyên môn, các hoạt động phong trào đạt thành tích cao, công tác giữ vững an ninh trật tự bệnh viện.

3.2 Khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, khen thưởng đột xuất:
Khen thưởng các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong Hội thi Góc truyền thông giáo dục sức khỏe lần I tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố năm 2018

Khen thưởng các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong “Kiểm tra tay nghề Điều dưỡng – Kỹ thuật viên năm 2018” tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Khen thưởng các cá nhân, tập thể vì đã có thành tích trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Khen thưởng 01 cá nhân đã đạt giải ba đơn ca nam và 01 Tập thể Đội văn nghệ Bệnh viện đã đạt giải khuyến khích Tốp ca, Hợp ca tại Hội thi “Giọng hát hay ngành y tế” năm 2018 do Công đoàn ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Đột xuất:
Khen thưởng (đột xuất) các tập thể có thành tích trong công tác điều trị bệnh nhi tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố: 02 tập thể, gồm:
 – Lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật tim, phổi nhân tạo ECMO: Khoa Hồi sức tích cực chống độc, khoa Tim mạch.
 – Thực hiện báo động đỏ và xử trí cứu sống bệnh nhân bị tai nạn sinh hoạt nặng: Ekip trực

Khen thưởng (đột xuất) Hai (02) tập thể có thành tích trong phong trào thi đua: 02 tập thể, gồm:
 – Đội Đua thuyền rồng: đã vô vòng đấu 3 (vòng đấu có 12 đội thi) của Hội thi “Đua thuyền rồng” do Công đoàn ngành Y tế tổ chức vào ngày 01 tháng 3 năm 2018;
 – Đội Flasmob: Đạt giải khuyến khích trong Hội thi “Nữ công nhân, viên chức, lao động Thành phố Năng động – Tự tin” do Liên đoàn lao động tổ chức vào ngày 17 tháng 3 năm 2018.

Khen thưởng tập thể đã hoạt động tích cực và hiệu quả góp phần giữ vững an ninh trật tư và trấn áp tội phạm: 01 (Tổ Bảo vệ – Phòng Hành chính quản trị).

4.Công tác đào tạo
Trong năm 2018 Bệnh viện đã cử nhân sự tham gia các khóa đào tạo dài hạn, ngắn hạn trong và ngoài nước, tổ chức triển khai các khóa huấn luyện cho từng đối tượng, đảm bảo việc thực hiện kế hoạch phát triển nguồn lực. Cụ thể:
Trình độ sau đại học trong nước (ĐH Y Dược và ĐH Y khoa PNT): 14 nhân sự (Chuyên khoa II: 03 bác sĩ; chuyên khoa I: 11 bác sĩ).

Trình độ sau đại học ngoài nước (Bỉ): 03 nhân sự
Trình độ cao đẳng: 44 điều dưỡng.
Các khóa Đào tạo chuyên môn kỹ thuật sâu:
Đào tạo dài hạn (từ 6 tháng trở lên): 12 lượt người
Đào tạo ngắn hạn (dưới 6 tháng): 153 lượt người
Đào tạo bồi dưỡng các tiêu chuẩn chức danh:
 – Ngoại ngữ: 82 nhân sự được đào tạo ôn thi trình độ tiếng Anh A2 theo chuẩn khung Châu Âu (kết hợp trường Đại học Sư Phạm TP.HCM đào tạo)
 – Tin học: 103 nhân sự được đào tạo tin học trình độ “Công nghệ thông tin cơ bản” được cấp chứng chỉ.
 – Quản lý Bệnh viện (70 nhân sự ) và Trung cấp chính trị (60 nhân sự) tham gia.
Các khóa huấn luyện đào tạo trong bệnh viện: 15.014 lượt.

5.Công tác quản lý nhân sự đi nước ngoài năm 2018
Trong năm 2018, Bệnh viện đã giải quyết hồ sơ xin phép đối với 95 lượt đi nước ngoài về việc riêng, 17 lượt đi nước ngoài về việc công, không có trường hợp đi nước ngoài không trở về. Đối với Đảng viên và tất cả nhân sự được cử đi công tác đều thực hiện việc báo cáo theo đúng quy định.

Bệnh viện đã cập nhật Quy trình quản lý nhân viên đi nước ngoài theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ