Tổ chức lớp “Trung cấp chính trị – hành chính” tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Thực hiện Chương trình hành động số 19-CtrHĐ/TU ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020, đồng thời tạo sự thuận tiện để nhân viên hoàn thành nhiệm vụ học tập và công tác chuyên môn, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã tổ chức lớp “Trung cấp chính trị – hành chính” năm 2019 tại Bệnh viện.

Ngày 21 tháng 3 năm 2019, Lễ khai giảng đã diễn ra trong không khí trang trọng tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố với sự tham dự của các đại biểu là lãnh đạo Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bình Chánh, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cùng 89 học viên của lớp “Trung cấp chính trị – hành chính H.778, niên khóa 2019-2020”.

Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn văn Y- Trưởng phòng Đào tạo Học viện Cán bộ TP.HCM, đồng chí Trần Văn Tư – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bình Chánh và Tiến sĩ Bác sĩ Trương Quang Định – Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã khích lệ tinh thần học tập của học viên. Các đồng chí nhấn mạnh lớp học H.778 là lớp tại chức nên các học viên phải vừa công tác vừa tham gia học tập, vì vậy yêu cầu đặt ra là tất cả học viên phải hết sức nỗ lực và có sự quyết tâm cao để có thể vừa hoàn thành tốt công tác, vừa tham gia học tập đạt kết quả tốt

Ngày 28 tháng 3 năm 2019, lớp học đã bắt đầu trong niềm phấn khởi của 90 học viên cùng quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động thực tiễn.

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ