Thông báo nội bộ

Danh sách trình Bài thông tin nhanh Tháng 11/2019

STT NGÀY KHOA/ PHÒNG PHỤ TRÁCH NỘI DUNG
1         Thứ ba

(05/11/2019)

Khoa Phục hồi chức năng Khoa Phục hồi chức năng
2 Thứ sáu

(08/11/2019)

Khoa Chẩn đoán hình ảnh Khoa Chẩn đoán hình ảnh
3 Thứ ba

(12/11/2019)

Khoa Hồi sức Ngoại Khoa Hồi sức Ngoại
4 Thứ sáu

(15/11/2019)

Phòng Công tác xã hội Phòng Công tác xã hội
5 Thứ ba

(19/11/2019)

Đơn vị Tâm lý Đơn vị Tâm lý
6 Thứ sáu

(22/11/2019)

Khoa Hồi sức tích cực – chống độc Khoa Hồi sức tích cực – chống độc
7 Thứ ba

(26/11/2019)

Khoa Xét nghiệm Huyết học Khoa Xét nghiệm Huyết học
8 Thứ sáu

(29/11/2019)

Khoa Ngoại tổng hợp Khoa Ngoại tổng hợp

Trân trọng thông báo!