Tập huấn cập nhật kiến thức phòng ngừa chuẩn cho nhân viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn: Lớp huấn luyện dành cho thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn

Nhằm để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện, đồng thời cập nhật kiến thức phòng ngừa chuẩn cho nhân viên mạng lưới  kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện. Ngày 14 tháng 11 năm 2018, Hội Đồng KSNK bệnh viện Nhi Đồng Thành phố tổ chức lớp tập huấn cập nhật kiến thức phòng ngừa chuẩn cho tất cả nhân viên mạng lưới KSNK tại Hội trường giao ban bệnh viện, lầu 1 khu 8 tầng- Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố với các nội dung:

  • Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa theo đường lây truyền
  • Quy trình xử trí khi bị phơi nhiễm máu và dịch cơ thể
  • Thực hành mặc và tháo trang phục phòng hộ cá nhân

Một số hình ảnh lớp học:

CNĐD Huỳnh Thị Ngọc Diệp – ĐDT Khoa KSNK phổ biến Quy trình xử trí khi bị phơi nhiễm máu và dịch cơ thể
CNĐD Huỳnh Thị Ngọc Diệp – ĐDT Khoa KSNK phổ biến Quy trình xử trí khi bị phơi nhiễm máu và dịch cơ thể

Sau khi hoàn thành khóa tập huấn, các thành viên trong mạng lưới có thể cập nhật kiến thức quan trọng trong phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa theo đường lây truyền và áp dụng vào thực tế công việc (đặt biệt trong công tác giám sát của mạng lưới), sử dụng thành thạo trang phục phòng hộ cá nhân cũng như thực hành đúng tiêm an toàn, giảm nguy cơ lây nhiễm và tai nạn nghề nghiệp.

CNĐD Huỳnh Thị Ngọc Diệp – ĐDT Khoa KSNK biểu diễn mặc trang phục phòng hộ cá nhân

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ