Giới thiệu

Sứ mệnh – Tầm nhìn

Sứ mệnh

Là bệnh viện công lập chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em.

Tầm nhìn

Trở thành bệnh viện nhi hiện đại, phát triển đầy đủ các chuyên khoa sâu ngang tầm cả nước và khu vực với chất lượng phục vụ tốt nhất.

Giá trị cốt lõi

Tận tâm; Năng động; Hợp tác; Công bằng.

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ