Lớp tập huấn quy trình thực hiện 5 đúng trong dùng thuốc, quy trình xác định đúng người bệnh trước khi cung cấp dịch vụ y tế

An toàn người bệnh luôn là mục tiêu hàng đầu của ngành y tế nối chung và Bệnh viện Nhi đồng thành phố nói riêng. Nhằm đảm bảo xác định chính xác người bệnh khi bàn giao hay cung cấp bất cứ dịch vụ y tế tại Bệnh viện nhi đồng Thành phố. Đồng thời, giảm số sự cố do nhầm lẫn trong xác định thông tin người bệnh. Chiều 13g ngày 15/01/2019 Phòng Điều dưỡng đã phối hợp cùng với các điều dưỡng trưởng khoa tổ chức buổi tập huấn:

Chuyên đề: “Quy trình thực hiện 5 đúng trong dùng thuốc”, “ Quy trình xác định đúng người bệnh trước khi cung cấp các dịch vụ y tế”

Mỗi học viên tham gia 01 trong 02 lớp, đảm bảo đầy đủ các chuyên đề của lớp tập huấn
Khóa học chia làm 2 lớp: dự kiến
– Lớp 1: 13 giờ, (ngày 15/1/19 và ngày 17/1/19)
– Lớp 2: 13 giờ,  (ngày 22/1/19 và ngày 24/1/19)
Địa điểm: Hội trường lầu 3

KTV Trưởng khoa Vi sinh Nguyễn Thị Thanh Hà hướng dẫn ĐD – KTV
CNĐD Lê Thị Kim Phụng (P.Điều dưỡng) hướng dẫn ĐD – KTV

Kiểm tra và đánh giá việc tuân thủ quy trình xác định đúng người bệnh trước khi cung cấp các dịch vụ của nhân viên y tế.

ĐD – KTV thực hiện kiểm tra Post-test
ĐD – KTV thực hiện kiểm tra Pre-test

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ