Hoạt động Điều dưỡng

Lớp huấn luyện: Cập nhật phác đồ xử trí sốc phản về dành cho điều dưỡng

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành “Thông tư Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ” ngày 29/12/2017. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2018 thay thế cho thông tư “ Hướng dẫn phòng và cấp cứu sốc phản vệ” năm 1999. Trong đó, phác đồ nhấn mạnh vai trò quan trọng của Adrenaline trong cấp cứu phản vệ, phân độ phản vệ và một số chỉ định, chống chỉ định trong những trường hợp đặc biệt và đối tượng đặc biệt.  
Ban hành kèm theo thông tư 51/2017/TT-BYT gồm 10 phụ lục hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ:

  • Phụ lục I: Hướng dẫn chẩn đoán phản vệ.
  • Phụ lục II: Hướng dẫn chẩn đoán mức độ phản vệ.
  • Phụ lục III: Hướng dẫn xử trí cấp cứu sốc phản vệ.
  • Phụ lục IV: Hướng dẫn xử trí phản vệ trong một số trường hợp đặc biệt.
  • Phụ lục V: Hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị y tế.
  • Phụ lục VI: Hướng dẫn khai thác tiền sử dị ứng.
  • Phụ lục VII: Mẫu thẻ theo dõi dị ứng.
  • Phụ lục VIII: Hướng dẫn chỉ định làm test da.
  • Phụ lục IX: Quy trình kỹ thuật test da.
  • Phụ lục X: Sơ đồ chẩn đoán và xử trí phản vệ.

Nhằm cập nhật những thông tin sửa đổi mới nhất về phác đồ xử trí sốc phản vệ theo Thông tư 51/2017/TT-BYT của Bộ Y Tế về việc “Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí sốc phản vệ”, vào ngày 27/04/2018 và ngày 04/05/2018 vừa qua, tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Phòng Điều dưỡng bệnh viện đã tổ chức lớp huấn luyện “Chuyên đề cập nhật phác đồ xử trí sốc phản vệ” do BS. CKII Nguyễn Minh Tiến – Phó Giám đốc Bệnh viện trực tiếp giảng dạy.
Mục tiêu lớp huấn luyện:
– Nêu được nguyên nhân gây sốc phản vệ.
– Kể được các triệu chứng phản vệ.
– Đảm bảo thực hiện thành thạo các bước xử trí sốc phản vệ cho Điều dưỡng trong bệnh viện.
– Biết cách phòng ngừa sốc phản vệ.

Thời gian tổ chức: Ngày: 27/04/2018 và ngày 04/05/2018. Từ 13 giờ đến 15 giờ

Địa điểm: Phòng huấn luyện 4, bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Đối tượng: Tất cả Điều dưỡng hiện đang công tác tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Kết quả lớp huấn luyện:
– Tinh thần học nghiêm túc, đúng giờ giấc.
– Điều dưỡng bệnh viện tham gia đầy đủ.
– Thảo luận sôi nổi.

CNĐD NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC – PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ