Lịch đào tạo

Lịch đào tạo tuần 45
(05/11/2018 – 11/11/2018)

Ngày Giờ Nội dung Thành Phần Khoa, phòng phụ trách Giảng viên Địa điểm
Thứ Hai –
Thứ Sáu
05 -09/11
8g00 – 16g00 Lớp Hỗ trợ điều trị các bệnh lý ngoại nhi cấp
(PASS – COURSE)
Theo Danh sách P.CĐT
K. Ngoại
P.HL L6
Thứ Sáu
09/11
13g00 – 15g00 Chăm sóc bệnh nhân hóa trị liệu chăm sóc buồng tiêm dưới da (buổi 2) Theo Danh sách P.ĐD ĐD Tuyền
Khoa HHLS
P.HL L4