Lịch đào tạo tuần 24
(10/06/2019 – 16/06/2019)

Ngày Giờ Nội dung Thành Phần Khoa, phòng phụ trách Giảng viên Địa điểm
Thứ Ba
11/06
13g30 -16g00 Lớp Hồi sức sốc nâng cao (tt)

  1. Kỹ thuật đo huyết áp xâm lấn
  2. Kỹ thuật sốc điện
Theo danh sách Phòng KHTH BS Thy Phòng Skillslab
Lầu 6, 8T
13g00 -16g00 Lớp huấn luyện chăm sóc NB trước và sau phẫu thuật Đ D  Khoa ngoại, HS ngoại, HS tim, hậu mê Phòng ĐD Khoa Ngoại
Khoa KSNK
Phòng HL 4B
lầu 4, 8T
Thứ Tư
12/06
13g30 -16g00 Lớp Hồi sức sốc nâng cao (tt)

  1.  Vai trò của chỉ số ScvO2 (Độ  bão hòa Oxy máu tĩnh mạch trung tâm)
  2. Phân tích khí máu động mạch
Theo danh sách Phòng KHTH BS Tiến Phòng HL
lầu 5, 8T
  Thứ Năm
13/06
7g30-11g30
13g30-16g00
Lớp Trung cấp chính trị – Hành chính H.778 Theo danh sách Học viện Cán bộ Thành phố Phòng HL 4B
lầu 4, 8T
13g00 -16g00 Lớp huấn luyện chăm sóc NB trước và sau phẫu thuật ĐD khoa Ngoại, HS ngoại, HS tim, hậu mê Phòng ĐD Khoa Ngoại
Khoa KSNK
Phòng HL 4A
lầu 4, 8T
THỨ 6
14/06
13g30 – 16g00 Lớp tập huấn cập nhật về chẩn đoán và xử trí phản vệ Tất cả các Bác sĩ của BV
BS, ĐD, KTV thuộc khoa CĐHA
Phòng KHTH BS Tiến
BS Nhân
DS Vân
Phòng HL 4A
lầu 4, 8T
13h đến 15h Sinh hoạt chuyên môn: (buổi 2)
Bệnh lý ống hút tinh mạc
ĐD -KTV Phòng ĐD ThS.BS Huy Cần
Ngoại TH
Phòng HL 4B
lầu 4, 8T
Thứ Bảy
15/06
7g30-11g30
13g30-16g00
Lớp Trung cấp chính trị – Hành chính H.778. Theo danh sách Học viện Cán bộ Thành phố Phòng HL 4B,
lầu 4, 8T