Lịch đào tạo

Lịch đào tạo tuần 11
(11/03/2019 – 17/03/2019)

Ngày Giờ Nội dung Thành Phần Khoa, phòng phụ trách Giảng viên Địa điểm
Thứ 2- Thứ 6
(11/3/19-15/3/19)
8g00 – 16g00 Lớp định hướng nhi khoa
dành cho ĐD
ĐD mới chưa qua lớp ĐD Phòng ĐD Phòng ĐD
ĐD trưởng
Phòng HT 4B,
lầu 4, 8T
Thứ 2
11/03/2019
8g00 -11g30 Lớp Sơ cứu tai nạn thương tích cho trẻ em (Lý thuyết) Giáo viên Trường mầm non P.CĐT BS Tiến Phòng HT lầu 5, 8T
13g30-15g00 Lớp Sơ cứu tai nạn thương tích cho trẻ em (Thực hành) Giáo viên Trường mầm non P.CĐT BS Tiến Phòng Skillslab, Lầu 6, 8T
Thứ 3
12/03/2019
8g00-11g30 Huấn luyện chuông báo gọi y tá ĐD Phòng ĐD KS Thanh Sơn
Phòng CNTT
Phòng HL Lầu 4
13g30-16g00 Lớp huấn luyện chăm sóc giảm nhẹ Các BS, Đ D, CV. Tâm lý, Nhân viên CTXH P.CĐT
ĐV. CSGN
Đoàn chuyên gia Hoa Kỳ Phòng HT lầu 5, 8T
13g00-15g00 Huấn luyện tham vấn tiêm chủng ĐD Phòng khám Phòng ĐD BS Nguyệt-Trưởng K SKTE
ĐD Cẩm- Khoa SKTE
Phòng HL lầu 1, 4T
Thứ 4
13/03/2019
8g00 -11g30 Huấn luyện chuông báo gọi y tá ĐD Phòng ĐD KS Thanh Sơn
Phòng CNTT
Phòng HL 4B,
lầu 4, 8T
13g00-15g00 Huấn luyện tham vấn tiêm chủng ĐD Phòng khám Phòng ĐD BS Nguyệt-Trưởng K.SKTE
ĐD Cẩm- Khoa SKTE
Phòng HL lầu 1, 4T
Thứ 5
14/03/2019
13g30-16g00 Lớp huấn luyện chăm sóc giảm nhẹ Các BS, Đ D, CV. Tâm lý, P. CTXH P.CĐT
ĐV. CSGN
Đoàn chuyên gia Hoa Kỳ Phòng HT lầu 5, 8T
Thứ 6
15/03/2019
13g00 -15g00 Sinh hoạt chuyên môn: (buổi 1)
Huấn luyện tham vấn tiêm chủng
ĐD Khối Nội trú Phòng ĐD BS Nguyệt-Trưởng K.SKTE
ĐD Cẩm- Khoa SKTE
Phòng HL 4B,
lầu 4, 8T