Phòng Tổ chức Cán bộ

Hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018”

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018”, ngày 18/10/2018 Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1656/KH-BVNĐTP nhằm triển khai tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018” tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Qua các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018”, công chức, viên chức và người lao động của Bệnh viện nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập. Một xã hội học tập mà ở đó mọi người đều được học, phải học và tự giác học tập thường xuyên, học suốt đời. Trong xã hội học tập, các hình thức học tập rất đa dạng và phong phú như học theo trường lớp, học ở cộng đồng, học online, học từ đồng nghiệp, học từ người thân… Trong đó, đọc sách là hoạt động mang lại hiệu quả và khá phổ biến. Thông qua đọc sách, người đọc nâng cao thêm hiểu biết của mình, tăng cường khả năng giao tiếp, phát triển các kỹ năng tư duy và quan trọng nhất là mang lại cho chúng ta nhiều ý tưởng sáng tạo.

Thông qua kế hoạch, Bệnh viện tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia nhiều hình thức học tập để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, phát triển cá nhân, … nhằm đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao và ngày càng hoàn thiện bản thân.

Ban Giám đốc Bệnh viện luôn tạo điều kiện cho viên chức, người lao động được tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn, trong nước và ngoài nước,… Bên cạnh đó, Bệnh viện còn trang bị cho nhân viên Thư viện rộng rãi, khang trang với nhiều loại sách đa dạng phục vụ nhân viên có nhu cầu tự học, nghiên cứu tài liệu và góp phần phát triển văn hóa đọc tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố./.

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ