Phòng Tổ chức Cán bộ

Họp Giao ban Quý I năm 2019 tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Ngày 12/4/2019, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã tổ chức họp Giao ban Quý I năm 2019 tại Hội trường lớn lầu 3. Hiện diện trong buổi họp có Ban Giám đốc Bệnh viện, lãnh đạo các khoa, phòng cùng đại diện nhân viên tất cả các khoa, phòng đều tham gia đông đủ để cập nhật tình hình của Bệnh viện, phổ biến đến toàn thể nhân viên Bệnh viện nội dung buổi họp, đảm bảo tính hiệu quả và thiết thực của buổi họp.

Mở đầu buổi họp, BS.CKII Nguyễn Phước Chưởng – Phó Trường phòng Kế hoạch tổng hợp báo cáo tổng kết hoạt động bệnh viện Quý I năm 2019, đồng thời đề xuất một số giải pháp, phương hướng phát triển của Bệnh viện trong Quý II năm 2019 dựa trên đánh giá kết quả hoạt động vừa qua.

Tiếp đến, TS.BS Trương Quang Định – Giám đốc Bệnh viện triển khai phương pháp đánh giá hiệu quả công việc mới, sắp được áp dụng tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trong thời gian tới: KPI (Key Performance indicators – Chỉ số đánh giá thực hiện công việc). Thông qua đó, Ban Giám đốc mong muốn tạo sự công bằng trong đánh giá năng suất và hiệu quả công việc đối với các cá nhân và các khoa, phòng, tạo sự thúc đẩy nhiệt huyết, sáng tạo trong việc.

Tiếp sau đó là bài báo cáo tiến độ thực hiện 83 tiêu chí chất lượng Quý I năm 2019 của Bệnh viện do ThS.BS Hồ Tôn Thiên Nga – Quyền điều hành Phòng Quản lý Chất lượng trình bày. Bài báo cáo đem đến góc nhìn tổng quan thực tế cảu toàn Bệnh viện, đồng thời nêu cụ thể tiến độ thực hiện của các khoa, phòng và các chỉ tiêu cần phải thực hiện để đạt kết quả tốt nhất theo khung tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế Việt Nam. Để tạo động lực học hỏi, phấn đấu trong việc triển khai 83 tiêu chí chất lượng, một số khoa lâm sàng đạt kết quả cao trong công tác đánh giá 83 tiêu chí chất lượng Bệnh viện năm 2018 đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn như Khoa Nội Tổng hợp, Khoa Hồi sức sơ sinh.
Trong buổi họp giao ban, 01 cá nhân và 05 tập thể đạt nhiều nỗ lực trong công tác cải tiến chất lượng Bệnh viện năm 2018 đã được vinh danh, khen thưởng, đây là những tấm gương tiêu biểu góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố:

Cá nhân tiêu biểu: Ông Trần Phương Tâm – Điều dưỡng Trưởng khoa Hồi sức ngoại là cá nhân tiêu biểu trong công tác báo cáo sự cố tự nguyện năm 2018.

Các tập thể đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác cải tiến chất lượng năm 2018:
Phòng Điều dưỡng;
Phòng Hành chính Quản trị;
Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế;
Khoa Hồi sức sơ sinh;
Khoa Nội tổng hợp.

Cuối cùng, BS.CKII Lê Cẩm Thạch – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã đọc “Quyết định Giao quyền điều hành khoa, phòng” cho 02 bác sĩ, 04 điều dưỡng, 03 kỹ thuật viên, 01 kỹ sư và 01 chuyên viên.

Buổi giao ban đã kết thúc thành công và tốt đẹp, đúc kết những thành quả Bệnh viện đã đạt được và mang lại niềm tin phát triển trong tương lai với phương pháp đánh giá năng lực mới cùng niềm hy vọng vào dàn điều hành mới, trẻ trung và nhiệt huyết.

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ