Hội nghị Nhi khoa mở rộng lần I

Thư thông báo tổ chức Hội nghị Nhi khoa mở rộng lần I

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tổ chức Hội nghị Nhi khoa mở rộng lần I với các thông tin:
Thời gian:    ngày 22 tháng 10 năm 2018
Địa điểm:     Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
Chủ đề:        “Bệnh lý nhiễm trùng mới nổi và hồi sức cấp cứu nhi”.

Hội nghị được tổ chức với mục đích cập nhật các kiến thức chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhi. Để hội nghị thành công tốt đẹp, Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp tham gia hội nghị bằng cách gửi bài báo cáo và đăng ký tham dự. Bài báo cáo được chọn sẽ được đăng trên Tạp chí Phụ sản (ISSN 1859 – 3844) và báo cáo tại Hội Nghị.

Thể lệ báo cáo:
Gửi đúng thời gian nhận bài tóm tắt và bài toàn văn: 30/08/2018
Quy cách viết bài báo cáo khoa học: đính kèm

Các bài báo cáo khoa học gửi đăng phải đảm bảo chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí nào hoặc các dạng xuất bản khác. Với việc nộp bài báo cáo, Tác giả đồng thuận tham gia báo cáo tại hội nghị và/hoặc đăng bài báo cáo khoa học trên Tạp chí Phụ sản nếu bài báo cáo được lựa chọn bởi Hội đồng phản biện.

Bài báo cáo gửi dưới dạng email đến Phòng chỉ đạo tuyến bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố:
Email :chidaotuyen.nhidongthanhpho@gmail.com
Tiêu đề: Gửi bài báo cáo Hội nghị Nhi khoa mở rộng tháng 10/2018.
Ban tổ chức Hội nghị rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của các Giáo sư, Bác sĩ và các đồng nghiệp.

PHỤ LỤC 1: QUY CÁCH VIẾT BÀI BÁO CÁO KHOA HỌC

Quy cách viết bài đăng trên Tạp chí Phụ Sản (ISSN 1859-3844)

Đề nghị các Tác giả khi gửi bài, xin vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm: họ tên, học vị, học hàm, đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email và tuân thủ thể lệ viết bài sau đây :

1. Bản thảo nộp:
Được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4.
Gửi kèm file

2. Font chữ:
Unicode, dùng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, cách dòng: 1.0

3. Độ dài:
Không tính bảng, sơ đồ và tài liệu tham khảo.
Bài tổng quan tối đa 3500 từ
Bài nghiên cứu tối đa 3000 từ
Trường hợp lâm sàng tối đa 1000 từ
Mỗi bảng và sơ đồ tối đa 250 từ

4. Dàn trang:
Top, bottom, left, right: 2.54 cm

5. Phần tóm tắt:
Bao gồm: Tựa bài, Tác giả, Mục tiêu, Phương pháp, Kết quả, Kết luận và Từ khóa.
Tựa bài: gồm Tiếng Việt và Tiếng Anh, cần ghi rõ ràng và ngắn gọn.
Tên tác giả:
+ Thông tin tất cả tác giả: tên, học hàm, học vị, cơ quan đang công tác;
+ Thông tin liên lạc của tác giả chịu trách nhiệm liên hệ về bản thảo.
Từ khóa: Danh sách các từ khóa viết theo định dạng từ Medical Subject Headings (MeSH) theo hệ thống Index Medicus.

6. Nội dung bài toàn văn:
Bao gồm: Đặt vấn đề (có các mục tiêu nghiên cứu), Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu, Kết quả, Bàn luận, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục (nếu có).

7. Bảng, đồ thị, sơ đồ:
Các bảng chỉ chứa các thông tin chưa được nêu trong nội dung bài viết, không được trùng lặp.
Tối đa 5 bảng đối với bài tổng quan hoặc bài nghiên cứu.
Các ký hiệu, đường kẻ trong sơ đồ, đồ thị phải đủ lớn để vẫn có thể đọc được khi cần thu nhỏ trong in ấn. Hình ảnh phải được lưu ở định dạng JPEG trong 1 file riêng biệt, dung lượng không quá 2Mb, có kèm chú thích.
Tất cả bảng, sơ đồ, hình minh họa phải đặt trong những trang riêng biệt cuối bài viết.

8. Tài liệu tham khảo:
– Cần thẩm tra lại các tài liệu tham khảo trong bản thảo.
– Tài liệu tham khảo được trình bày theo chuẩn Vancouver, đặt cuối bản thảo, được đánh số liên tục theo trình tự trích dẫn trong bản thảo, không phân biệt loại ngôn ngữ.
+ Tài liệu tham khảo từ tạp chí: Tên của tất cả tác giả; tên bài báo; tên tạp chí được viết tắt theo Ước như trong Medline; năm xuất bản; tập số; số trang đầu – cuối.
Ví dụ:
1) Halpem SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25; 347(4):284-7.
2) Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002; 40(5):679-86.
+ Tài liệu tham khảo là sách: Tên tác giả; Tựa sách; Nơi xuất bản; Nhà xuất bản; Năm; số trang đầu – cuối.
Ví dụ:
3) Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002
4) Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstesin B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

9. Lưu ý:
Kiểm tra lỗi chính tả của bài báo cáo.
Các bài gửi đăng sẽ được Hội đồng biên tập duyệt và Tổng biên tập sẽ quyết định chọn đăng. Bản thảo của bài không được chọn sẽ không được gửi trả lại.

Ban tổ chức Hội nghị Nhi khoa mở rộng lần thứ nhất
Phòng Chỉ Đạo Tuyến – Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Địa chỉ: 15 đường Võ Trần Chí, Tân Kiên, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
Email: chidaotuyen.nhidongthanhpho@gmail.com.
Điện thoại: 028.2253.6688 – số nội bộ: 8306
Phụ trách: CN. Tô Phước Vinh (Email: tophuocvinh.vl1@gmail.com)