Tin bệnh viện

Hội nghị Nhi Khoa mở rộng lần 1 CCH 2018 chính thức bắt đầu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố

Ngày 22/10/2018, OPCC 2018 chính thức bắt đầu với các phiên báo cáo
Hội trường Garden Hall (Các bệnh lý nhiễm trùng mới nổi ),
Hội trường Điều dưỡng lầu 4 (Phiên Hồi Sức Cấp Cứu Nhi),
Hội trường Bác Sĩ Gardan Hall-Nhi khoa (Phiên HSCC Nhi)

Tại mỗi phiên, các báo cáo viên là các chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng hàng đầu trong và ngoài nước đã có những bài nghiên cứu khoa học mang nhiều ý nghĩa về ứng dụng thực tiễn tại bệnh viện.

Link tải các bài báo cáo Hội nghị Nhi Khoa mở rộng CCH 22/10/2018 

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ