Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chủ trương lớn của Đảng nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX, Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Chiều ngày 14 tháng 05 năm 2019 tại Hội trường Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh Chiều 14/5, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ biểu dương tập thể và cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 – 2019.

Sau khi ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nội dung chính, ý nghĩa di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trân trọng biểu dương 153 tập thể, 239 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 – 2019. Trong đó, có 70 tập thể, 91 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh và 83 tập thể, 148 cá nhân nhận Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Với nhiều thành tích nổi bật trong năm 2018 – 2019 Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã vinh dự được nhận Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố trong dịp này.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, những tập thể, cá nhân được tuyên dương lần này ở nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau, từ công an, bác sĩ, thầy cô trong trường học đến cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, tăng ni, tổ chức tôn giáo… mỗi người, đơn vị ở vị trí khác nhau nhưng đều chọn một phần trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để học tập, làm theo giúp công việc của mình hiệu quả hơn, phục vụ cho nhân dân, cho học sinh, cho bệnh nhân được tốt hơn. Chính những tấm gương này, hàng ngày luôn nhắc nhở về tình cảm, trách nhiệm của mỗi đảng viên, nhân dân đối với Bác Hồ, ra sức xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đưa Thành phố phát triển đúng vị trí như mong mỏi của Bác và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Bác hãy lấy sự hài lòng của người dân, của doanh nghiệp là thước đo công việc của mình. Đối với người đảng viên, phải nhận thức được vai trò sứ mệnh lãnh đạo công việc tại tổ chức Đảng ở đơn vị đồng thời phải là tấm gương và tự hào đóng góp nhiều hơn, lao động hiệu quả hơn, dám hy sinh hơn để đơn vị mình hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì Thành phố phát triển.

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ