Hoạt động bình toa thuốc

Toa thuốc hợp lý, phù hợp với chẩn đoán và điều trị theo phác đồ là chuẩn mực giúp điều trị bệnh có tính khoa học, hiệu quả và an toàn cao. Hoạt động bình toa thuốc được tổ chức định kỳ hằng tuần tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.
Tổ chức bình toa thuốc cần phối hợp nhiều khoa phòng để phát hiện toa thuốc chưa thật hợp lý. Bộ phận phát hiện từ công tác dược lâm sàng, chăm sóc khách hàng, giám sát online với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và trong giám sát toa thuốc ra viện thường nhật.
Toa thuốc cần bình luận được chuyển đến phòng Kế hoạch tổng hợp đánh giá sự phù hợp với phác đồ, tổng hợp ý kiến chuyên gia nhằm đưa ra lời bình và khuyến cáo hiệu quả nhất.
Hoạt động bình toa thuốc được công khai trên giao ban sáng bệnh viện. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo sự riêng tư, tên bệnh nhân và tên bác sĩ được giử bí mật khi trình bày.
Ngoài lợi ích về chuyên môn, bình toa thuốc còn góp ý cho bác sĩ điều trị về hài lòng bệnh nhân, tăng cường chất lượng điều trị.
Hoạt động bình toa thuốc triển khai tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố là một trong các giải pháp chính giúp tăng cường chất lượng điều trị.

THS BS NGUYỄN PHƯỚC CHƯỞNG
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ