Hoạt động Điều dưỡng

Giới thiệu sách quy trình Kỹ thuật Điều dưỡng Nhi khoa tập I

Chăm sóc người bệnh toàn diện, liên tục luôn là mục tiêu hàng đầu của ngành Y tế nói chung và các bệnh viện nói riêng. Đây là yếu tố mang tính quyết định ảnh hưởng tới chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh. Trong thời gian qua, ngành Nhi khoa ngày càng được chú trọng và đã có nhiều thành tựu nổi bật trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em, ươm mầm xanh tương lai của đất nước, trong đó sự đóng góp của những người làm công tác Điều dưỡng rất lớn.

Sau gần một năm biên soạn, các Bác sĩ, Điều dưỡng chuyên khoa Nhi giàu kinh nghiệm của bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã hoàn chỉnh quyển sách Quy trình Kỹ thuật Điều dưỡng Nhi khoa tập I. Nay, quyển sách chính thức được ban hành.

Quy trình Kỹ thuật Điều dưỡng Nhi khoa – Tập 1 gồm 3 chương:

  • Chương I    : Kỹ thuật điều dưỡng nhi khoa cơ bản
  • Chương II  : Kỹ thuật điều dưỡng cấp cứu nhi khoa
  • Chương III : Kỹ thuật điêu dưỡng ngoại khoa

Ngoài cách trình bày bố cục theo một khuôn mẫu tương tự các sách về quy trình kỹ thuật Điều dưỡng nhi khoa đã được ban hành trước đây từ mục đích, đại cương, chỉ định, chuẩn bị, các bước tiến hành kỹ thuật đến việc theo dõi, ghi hồ sơ, cuối bài chúng tôi lồng ghép thêm những nguy cơ tai biến có thể xảy ra và cách xử trí các tình huống thường gặp cũng như biện pháp phòng ngừa. Đặc biệt, Quy trình Kỹ thuật Điều dưỡng Nhi khoa tập I”, Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố với bảng kiểm kỹ thuật và bộ câu hỏi lượng giá cũng đuợc chúng tôi đưa vào để lượng giá kiến thức và kỹ năng của Điều dưỡng, hỗ trợ Điều dưỡng trưởng, giảng viên hướng dẫn lâm sàng áp dụng trong công tác chuyên môn, quản lý và đào tạo.  

Chúng tôi kỳ vọng, quyển sách sẽ khơi gợi niềm say mê, tận tâm với nghề Điều dưỡng. Bên cạnh đó không những cung cấp thêm nguồn tài liệu hữu ích, cập nhật những kiến thức mới nhất đã được chứng minh trong các nghiên cứu thực nghiệm lâm sàng mà còn giúp người Điều dưỡng tự tin hơn công tác chăm sóc, theo dõi, điều trị bệnh nhân.

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ