Giới thiệu

Giới thiệu hệ thống vận hành công trình bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Bệnh viện Nhi đồng thành phố được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định thành lập vào năm 2009. Theo Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng mới 05 bệnh viện, viện tuyến trung ương và tuyến cuối đặt tại thành phố Hồ Chí Minh”, bệnh viện được xây dựng mới với quy mô 1.000 giường tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh và được định hướng là bệnh viện chuyên khoa Nhi hạng I, tuyến cuối của thành phố, làm nhiệm vụ như bệnh viện tuyến trung ương.

Bệnh viện được đầu tư, xây dựng rất hiện đại với nhiều hệ thống thiết bị vận hành gắn theo công trình (tất cả đều được nhập từ các nước G7), cụ thể:
– Hệ thống điều khiển trung tâm quản lý tòa nhà BMS;
– Hệ thống chiếu sáng;
– Hệ thống tiếp đất;
– Hệ thống bảo vệ chống sét;
– Hệ thống máy phát điện dự phòng;
– Hệ thống tích điện UPS;
– Hệ thống điện cách ly IPS (cho phòng mổ);
– Hệ thống cấp nước vô khuẩn (phòng thí nghiệm, phòng mổ);
– Hệ thống cấp nước sinh hoạt (cấp nước sinh hoạt và nước nóng);
– Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải;
– Hệ thống thu gom, vận chuyển rác thải rắn;
– Hệ thống điều hòa không khí và thông gió (HVAC);
– Hệ thống báo cháy và chữa cháy;
– Hệ thống thang máy (thang máy, thang cuốn);
– Hệ thống điện thoại, mạng ADSL, truyền hình;
– Hệ thống camera an ninh, hệ thống báo gọi y tá, hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện, hệ thống lấy số khám tự động;
– Hệ thống cấp khí y tế;
– Hệ thống chuyển bệnh phẩm;
– Hệ thống âm thanh hội trường, máy chiếu, hội nghị trực tuyến, chấm công và kiểm soát ra vào;
– Hệ thống tưới cây tự động.

Cơ chế hoạt động của các nguồn cung cấp điện, máy phát điện dự phòng, tủ điện chính và bộ lưu điện:
Bệnh viện cũng được trang bị hệ nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, chất lượng nước thải ra môi trường sau khi xử lý đạt Cột A QCVN 28:2010/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế:
Hệ thống khí y tế trung tâm:
Hệ thống vận chuyển mẫu:
Hệ thống Chiller:
Hệ thống máy phát điện dự phòng:
Hệ thống các tủ điện chính MSB:
Hệ thống lưu điện UPS:
Hình ảnh bệnh viện về đêm:

KS TRƯƠNG THÀNH TÂN
PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ