Khối Xét nghiệm

Công tác chuẩn bị tự công nhận an toàn sinh học

Sau thời gian đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2017 đến nay, Khối Xét nghiệm của Bệnh viện nhi đồng thành phố ngày càng hoàn thiện và phát triền từng ngày với các danh mục kỹ thuật mà Khối làm được ngày càng nhiều qua đó đáp ứng được hầu hết các yêu cầu kỹ thuật của các khoa lâm sàng. Ngoài việc chú trọng về mảng phát triển kỹ thuật mới trong xét nghiệm nhưng lãnh đạo Bệnh viện, Khối xét nghiệm vẫn không quên vấn đề An toàn cho nhân viên và an toàn cho bệnh nhân cũng như của môi trường xung quanh.

Chính vì nhận thức được vấn đề An toàn là điều kiện tiên quyết và sống còn của 1 Bệnh viện hàng đầu chuyên khoa Nhi của khu vực phía Nam cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất theo quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh mà Khối Xét nghiệm trong suốt thời gian qua đã không ngừng phấn đấu và hoàn thiện để tiến tới đạt chuẩn AN TOÀN SINH HỌC cấp II vào cuối năm 2018.

Một chặng đường qua hơn 1 năm tuy không dài nhưng cũng đủ để thấy được sự nổ lực không ngừng của tập thể Khối Xét nghiệm và sự quan tâm hỗ trợ của Ban Giám đốc các Phòng ban để có thể mang đến những gì tốt nhất có thể cho bệnh nhân nói riêng và sự an toàn cho cộng động nói chung.

KHỐI XÉT NGHIỆM
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ