Phòng Tổ chức Cán bộ

Công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Ngày 23/8/2018, TS. BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã công bố và trao Quyết định số 474/QĐ-BVNĐTP ngày 14 tháng 8 năm 2018 về việc bổ nhiệm BS.CKI Đỗ Phương Thảo, Quyền điều hành Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, giữ chức vụ Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm. Phát biểu tại buổi công bố, TS.BS Trương Quang Định chúc mừng BS.CKI Đỗ Phương Thảo được bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, đây là bước kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố nhằm thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao, đồng thời đề nghị BS.CKI tiếp tục cùng tập thể Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện.BS.CKI Đỗ Phương Thảo gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên đã tin tưởng và tín nhiệm. Đồng thời Bác sĩ Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, học tập nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn để cùng tập thể Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.   

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ