Văn bản quy phạm pháp luật

..       STT Ký hiệu Ngày Trích yếu  Loại  Nơi ban hành 1 40/2009/QH12 Luật khám chữa bệnh  Luật Quốc hội 2 07/2011/TT-BYT 26/01/2011 Hướng dẫn...

Văn bản điều hành

STT Ký hiệu Ngày Trích yếu  Loại  Nơi ban hành 1 5893/SYT-NVY 27/6/2017 Ban hành Khuyến cáo tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn người bệnh...

Giấy mời 107/GM-SYT ngày 02/02/2017 của Sở Y tế về Tham dự Hội nghị Tổng kết chất lượng bệnh viện và Lễ công bố Giải thưởng chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

Giấy mời 107/GM-SYT ngày 02/02/2017 của Sở Y tế về Tham dự Hội nghị Tổng kết chất lượng bệnh viện và Lễ công bố Giải thưởng chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của...