Giới thiệu phòng Kế hoạch tổng hợp

Theo chiều dài hơn 300 năm lịch sử, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là trung tâm phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành y tế. Sau ngày thống nhất đất...

Quầy lưu niệm – Nơi đón nhận chia sẻ

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng  Để làm gì em biết không ?  Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi …” Gió vẫn thổi mây vẫn cứ cuốn trôi, dòng người vẫn...

Đồng hành cùng bệnh nhân nội trú

Sau gần 1 năm đi vào hoạt động Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã và đang từng ngày hoàn thiện về chuyên môn, cải tiến về chất lượng phục vụ để mang đến môi...