Chuyên mục - Khoa Phục hồi chức năng

Vẹo cổ ở trẻ nhỏ

Con bạn thường chỉ xoay mặt nhìn về một phía? Đầu của con bạn hay nghiêng về một bên? Có thể con bạn đã có những biểu hiện đầu tiên của bệnh lý vẹo cổ. Bệnh...