Chuyên mục - Tin tức hoạt động

Làm gì khi trẻ lạc mẹ trong bệnh viện?

Sáng ngày 15 tháng 02 năm 2017, Bé Thiện, 4 tuổi bị lạc mẹ tại quầy cân đo của Bệnh viện, bé đứng mếu máo một mình tại hành lang đòi tìm mẹ. Ngay lập tức, các...

Uống nước nhớ nguồn

Sáng ngày 19/01/2017, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố phối hợp cùng UBND xã Tân Kiên, Ban quản lý đầu tư các công trình thuộc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh mời 72 hộ...

Giới thiệu chương trình đào tạo liên tục

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố là một bệnh viện chuyên khoa Nhi tuyến cuối được thành lập qui mô trên 1000 giường, đầy đủ các chuyên khoa cùng với trang thiết bị...