Chuyên mục - Tin tức hoạt động

Hoạt động bình toa thuốc

Toa thuốc hợp lý, phù hợp với chẩn đoán và điều trị theo phác đồ là chuẩn mực giúp điều trị bệnh có tính khoa học, hiệu quả và an toàn cao. Hoạt động bình toa...

Lễ kỷ niệm ngày thầy thuốc 27/2

Trong thời gian chuẩn bị ngày phòng khám chính thức hoạt động vào 16 tháng 1 năm 2017, từng nhân viên, từng bộ phận cũng như từng khoa phòng đã nỗ lực hoạt...