Chuyên mục - Thông tin cần biết

Thông báo mời thầu

Kính gửi: Các công ty A.Thông tin chung: 1.Tên cơ quan: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố Địa chỉ: Số 15 đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố...

Thông báo: Mời mua sắm trực tiếp

Kính gửi: Các công ty Thông tin chung: Tên cơ quan: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố. Địa chỉ: Số 15 đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ...

Thông báo: Mời mua sắm trực tiếp

THÔNG BÁO MỜI MUA SẮM TRỰC TIẾP Kính gửi: Các công ty Thông tin chung: Tên cơ quan: Bệnh viện Nhi Đồng Thành PhốĐiện thoại: (028) 22 53 66 88( Số nội bộ:...