Kỷ niệm ngày Công tác Xã hội Việt Nam 25/3

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm “ Ngày Công tác xã hội Việt Nam”  năm 2019 trong các Bệnh viện thuộc ngành Y tế Thành phố nhằm...