Chuyên mục - Tin đoàn thể

Kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến

Vụ nổ súng gây hấn ở Sài Gòn ngày 23 tháng 9 năm 1945 là màn mở đầu của cuộc chiến tranh xâm lược lại nước Việt Nam do thực dân Pháp tiến hành. Ngọn lửa chiến...