Chuyên mục - Chất lượng bệnh viện

Hội thi 5s Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Sau thời gian xây dựng khoa mô phỏng lâm sàng theo tiêu chí 5S và vận hành tinh gọn, tổ chức tập huấn theo tiêu chuẩn đã đề ra. Phòng Quản lý chất lượng đã...

Giới thiệu 5s trong y tế

GIỚI THIỆU Chi phí cho chăm sóc y tế đang ngày càng tăng lên một cách nhanh chóng, các nhà cung cấp dịch vụ y tế, các phòng khám, bệnh viện ngày càng chịu áp...