Phác đồ điều trị Gây mê nhi khoa

I. THĂM KHÁM TIỀN MÊ: Là cơ hội để làm giảm lo âu cho bệnh nhi và cha mẹ bệnh nhi đồng thời phát hiện những bất thường liên quan đến công tác gây mê hồi sức...

Phác đồ điều trị Vật lý trị liệu hô hấp

I. ĐẠI CƯƠNG Vật lý trị liệu hô hấp có vai trò điều trị hỗ trợ nhằm giải quyết tình trạng tắt nghẽn đường hô hấp do ứ đọng đàm nhớt, cải thiện sự thông khí...