Phác đồ điều trị Vật lý trị liệu hô hấp

I. ĐẠI CƯƠNG Vật lý trị liệu hô hấp có vai trò điều trị hỗ trợ nhằm giải quyết tình trạng tắt nghẽn đường hô hấp do ứ đọng đàm nhớt, cải thiện sự thông khí...