Chuyên mục - Bếp yêu thương

Bếp yêu thương – nơi tình người lan tỏa

Với ý tưởng thực hiện một bếp ăn hỗ trợ Bệnh nhi và thân nhân Bệnh nhi, ngày hôm nay 06/03/2018 “Bếp yêu thương” đã chính thức đi vào hoạt động. Buổi sáng đầu...

Bếp yêu thương – nơi tình thương yêu san sẻ

Bếp yêu thương – nơi tình thương yêu san sẻ Trong thời gian gần đây có nhiều đơn vị, cá nhân, tổ chức ở mỗi miền trên đất nước đã có những họat động chia sẻ...