Chuyên mục - Giới thiệu

Lịch tiêm chủng

LỊCH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG – Lao: sáng thứ 5 đầu tiên của tháng. – Sởi: sáng thứ 5 mỗi tuần của tháng. – Viêm não Nhật Bản: sáng thứ 5 mỗi tuần...

Sứ mệnh – Tầm nhìn

Sứ mệnh Là bệnh viện công lập chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em. Tầm nhìn Trở thành bệnh viện nhi hiện đại, phát triển đầy đủ các chuyên khoa sâu ngang...