Chuyên mục - Giới thiệu

Giới thiệu phòng Công tác Xã hội

CÔNG TÁC XÃ HỘI KHÔNG CHỈ LÀ TỪ THIỆN I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHÍNH: Chức năng : Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng Thành phố là nơi gắn kết để chia sẻ...

Lễ kỷ niệm ngày thầy thuốc 27/2

Trong thời gian chuẩn bị ngày phòng khám chính thức hoạt động vào 16 tháng 1 năm 2017, từng nhân viên, từng bộ phận cũng như từng khoa phòng đã nỗ lực hoạt...

Làm gì khi trẻ lạc mẹ trong bệnh viện?

Sáng ngày 15 tháng 02 năm 2017, Bé Thiện, 4 tuổi bị lạc mẹ tại quầy cân đo của Bệnh viện, bé đứng mếu máo một mình tại hành lang đòi tìm mẹ. Ngay lập tức, các...

Giới thiệu Khoa Dược

Chúng tôi là một đội ngũ trẻ đầy nhiệt huyết và năng động đến từ Bệnh viện Nhi đồng 1, nhi đồng 2 và những cơ sở y tế khác trong thành phố. Chúng tôi gia nhập...