Chuyên mục - Giới thiệu

Hoạt động bình toa thuốc

Toa thuốc hợp lý, phù hợp với chẩn đoán và điều trị theo phác đồ là chuẩn mực giúp điều trị bệnh có tính khoa học, hiệu quả và an toàn cao. Hoạt động bình toa...

Giới thiệu phòng Công tác Xã hội

CÔNG TÁC XÃ HỘI KHÔNG CHỈ LÀ TỪ THIỆN I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHÍNH: Chức năng : Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng Thành phố là nơi gắn kết để chia sẻ...

Lễ kỷ niệm ngày thầy thuốc 27/2

Trong thời gian chuẩn bị ngày phòng khám chính thức hoạt động vào 16 tháng 1 năm 2017, từng nhân viên, từng bộ phận cũng như từng khoa phòng đã nỗ lực hoạt...