Chuyên mục - Bảng giá

Thuốc – Vật tư y tế

STT BIỆT DƯỢC HĐ HOẠT CHẤT HÀM LƯỢNG DẠNG HÃNG SX NƯỚC SX GIÁ BÁN  1 A.T Ambroxol Ambroxol 300mg/5ml ống An Thiên Việt Nam 6.420 2 A.T Ascorbic Syrup Acid...

Bảng giá khám, chữa bệnh tăng cường

STT Mã tương đương Tên DVKT theo TT43/TT50  Đơn giá Ngoài giờ 1 37.13H1.1896 Khám bệnh                  60,000 2 37.13HC.1900 Hội chẩn ca bệnh khó...