Chăm sóc trẻ hen suyễn ngoài cơn tại nhà

Khi chăm sóc trẻ hen suyễn tại nhà cần phải biết cách nhận định và xử trí khi trẻ lên cơn suyễn, tránh các nguyên nhân làm khởi phát cơn suyễn, biết cách xịt...