Chất lượng bệnh viện

“Cải tiến chất lượng Y tế” tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

 

Ngày 27/08/2017 vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng Thành phối phối hợp với Câu lạc bộ Quản lý Chất lượng tổ chức thành công buổi Hội thảo “CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG Y TẾ”, với sự trình bày của ThS Trần Đặng Minh Trí – Chuyên gia tư vấn chiến lược tập đoàn bệnh viện Ramsay Health Care, BS Phan Thị Ngọc Linh – Chuyên gia Quản lý Qhất lượng -An toàn người bệnh, TS. BS Trương Quang Định – Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố và ThS. BS Hồ Tôn Thiên Nga – Phó Trưởng Điều hành Phòng Quản lý Chất lượng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Hội thảo là cơ hội để các chuyên gia tâm huyết trong lĩnh vực Quản lý Chất lượng Bệnh viện từ  Bắc chí Nam được giao lưu, trao dồi và học hỏi kinh nghiệm, cùng nhau ngồi lại thảo thảo luận các biện pháp Cải tiến Chất lượng, cùng nhau hướng đến An toàn người bệnh và Hài lòng người bệnh.

Theo Chuyên gia ThS Trần Đặng Minh Trí, cái cốt lõi mà lãnh đạo trong công tác QLCL phải biết là nguyên tắc 3M: Medicine – Chuyên môn, Management – Quản lý và Money – Tài chính. Nắm bắt được đầu ngọn của Quản lý Chất lượng nói riêng và Quản trị Bệnh viện nói chung, TS.BS Trương Quang Định đã đưa ra một chiến lược đúng đắn cho Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. BS Định chia sẻ: Trong 3M thì về Chuyên môn và Quản lý thì bệnh viện ta huy tụ khá nhiều cá nhân ưu tú từ Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đòng 2 và các bệnh viện trong thành phố. Tuy nhiên, là một bệnh viện công lập, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố gặp không ít khó khăn về mặt tài chính. Như một tất yếu, bài toán tránh lãng phí được đặt ra ngay từ khi thành lập bệnh viện. Mỗi người nhân viên hiểu được sự đóng góp của mình ở mỗi một vị trí công việc trong đại gia đình Nhi đồng Thành phố, nâng cao ý thức tiết kiệm, hoàn thành tốt và đạt hiệu quả cao trong công tác khám chữa bệnh và giáo dục sức khỏe người dân.

Sau nhiều năm làm công tác lâm sàng, cùng sự đồng cảm sâu sắc với người bệnh, ThS. BS Hồ Tôn Thiên Nga đã khái quát tâm trạng của người bệnh thành tháp cung bậc cảm xúc. Người cũng chia sẻ trong hội thảo mô hình 5 bước khi “Đưa ra thông tin hướng dẫn cho người bệnh”, đặc biệt là nêu cao vai trò của khâu chuẩn bị, thông qua việc thực hiện quán triệt chỉ đạo 3 NGUYÊN TẮC khi làm việc của Ban Giám đốc đối với Nhân viên, với mục đích tạo cho người bệnh có trải nghiệm tốt nhất tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Năm 2017, một năm với nhiều sự tiến bộ của đất nước,trong đó ngành y tế cũng không nằm ngoài quy luật đó. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiên phong đồi mới, nâng cao chất lượng Khám chữa bệnh, tạo một trải nghiệm tốt cho người bệnh. Sự quyết tâm của chúng tôi đồng nghĩa với việc rằng: “Sự tin tưởng của người dân đối với Bệnh viện Nhi đồng Thành phố là niềm kiêu hãnh, tự hào của chúng tôi và là động lực phát triển của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố”.

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ