Phòng Tổ chức Cán bộ

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố thông báo danh sách công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2017

Hội đồng xét tuyển thông báo đến các ứng viên tham dự xét tuyển viên chức Danh sách các ứng viên được công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại Bệnh viên.

Đề nghị các ứng viên có tên trong danh sách công nhận kết quả xét tuyển viên chức đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để thực hiện ký hợp đồng làm việc.

  • Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến 16h ngày 31/01/2019.
  • Địa điểm: phòng Tổ chức Cán bộ – Số điện thoại: 028.62858622.

Nếu quá thời gian quy định trên, ứng viên trúng tuyển không đến ký hợp đồng làm việc hoặc đã ký hợp đồng mà không đến nhận việc thì sẽ bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển và chấm dứt hợp đồng làm việc.
Xem danh sách tại đây

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ